KISAH DAJJAL dan TURUNNYA NABI ’ISA UNTUK MEMBUNUHNYA

(Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani)

“Sesungguhnya Allah subhana wata’ala tidak mengutus seorang Nabi, melainkan telah memperingatkan kaumnya fitnah makhluk yang buta sebelah matanya Dajjal. Sesungguhnya aku telah memperingatkan kalian akan fitnahnya”[HR. Al-‘Uqaili]

Tidak ada perbedaan pendapat tentang Dajjal dan ’Isa ’alaihi sallam di kalangan generasi salaf umat ini, baik mengenai keberadaanya maupun hakikat wujudnya, karena telah banyak hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallah ‘alaihi wasallam tentang hal itu secara terperinci dan lugas. Namun belakangan setelah berlalu beberapa kurun dan generasi umat ini, masalah tersebut mulai diperbincangkan di kalangan umat Islam. Itu terjadi sejak umat Islam terpengaruh oleh falsafah berpikir dari luar sehingga munculah penafsiran-penafsiran baru terhadap teks-teks al-Qur’an dan al-Hadist. Simpang siur pendapat pun terjadi. Apakah dia berwujud makhluk atau sekadar simbol belaka?Apakah dia personal atau institusi? Apakah dia sudah muncul sekarang ini atau masih tersembunyi?

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara berpikir seperti itu semakin menguat dan mendapatkan tempatnya di masyarakat, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Semakin hari manusia semakin rasional dan realistis cara berpikir mereka, hingga dalam masalah-masalah agama dan dogma-dogma yang dianggap tidak rasional dan bertentangan dengan realita pun ditolak. Atau kalau tidak, mereka akan mentakwilkannya sesuai selera hawa nafsunya agar kelihatan logis dan realistis.

1. “Hai sekalian manusia! Sesungguhnya tiada fitnah di muka bumi ini sejak Allah menciptakan keturunan Adam yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal”

2. “Sesungguhnya Allah subhana wata’ala tidak mengutus seorang Nabi, melainkan ia telah memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal”

3. “Ia Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian, tidak mungkin tidak”

4. “Jika ia Dajjal muncul, sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian, maka aku akan menjadi pembela (pelindung) bagi setiap Muslim. Akan tetapi, jika ia muncul sesudah aku wafat, maka setiap Muslim menjadi pembela dirinya sendiri, sedang Allah adalah khalifahku (yang menggantikanku sebagai penyelamat) bagi setiap Muslim”

5.”Sesungguhnya ia akan muncul dari wilayah Khullah (antara Syam dan Iraq) kemudian membuat kerusakan di arah kanan dan kiri. Maka teguhkanlah pendirian kalian, wahai, hamba-hamba Allah!” [HR. Abu Umamah]

Beberapa kronologi Kisah al-Masih ad-Dajjal dan Turunnya ’Isa ’alaihi sallam Serta Terbunuhnya Dajjal oleh ’Isa ’alaihi sallam

1. Sesungguhnya Allah subhana wata’ala tidak mengutus seorang Nabi, melainkan telah memperingatkan kaumnya fitnah makhluk yang buta sebelah matanya Dajjal. Sesungguhnya aku telah memperingatkan kalian akan fitnahnya.[HR. Al-‘Uqaili]

2. Sungguh ia akan muncul dari bumi belahan timur yang bernama Khurasan, di tengah orang-orang Yahudi Ashfahan, wajah-wajah mereka seperti wajah orang-orang Turki dari arah Khallah yang terletak antara Syam dan Iraq…”[HR. HR. Muslim]

3. Di awal kemunculannya, ia berkata:”Aku Nabi, dan tidak ada Nabi sesudahku”

4. Kemudian, ia (Dajjal) memuji dirinya dengan berkata:”Aku adalah Rabb kalian”

5. Sesungguhnya ia makhluk yang buta sebelah mata, yang mata sebelah kirinya tidak nampak jelas, di atas ada kulit tipis selaput mata yang menebal berwarna hijau seperti bintang mutiara yang sangat cemerlang warnanya, sedangkan mata sebelah kanannya seperti buah anggur yang terapung…perhatikanlah, ciri-cirinya tidak samar bagi kalian, maka jangan sekali-kali kalian tidak mengenalnya…sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah mata…sekali-kali kalian tidak akan dapat melihat Rabb kalian hingga mati terlebih dahulu.[HR. Abu Daud, Muslim]

6. Ia seorang pemuda yang berambut keriting…berpostur tubuh pendek, berkaki bengkok, bermata hitam dan lebar, memiliki catat atau hina.[HR. Ahmad]

7. Ia berkulit sawo matang…sedang rambunya kusut, tidak rapi.[HR. Ahmad, Muslim]

8. Di antara kedua matanya tertulis kata KAFIR, yang dapat dibaca orang yang membenci perbuatannya atau dapat dibaca oleh setiap Muslim yang mengerti baca tulis ataupun tidak.[HR.Ahmad]

9. Di antara fitnahnya ialah ia memiliki Surga dan Neraka, sungai dan air, dan gunung roti. Ia datang membawa sesuatu seperti wujud Surga dan Neraka, Surganya sebenarnya adlah Neraka, dan Nerakanya sebenarnya adalah Surga.[HR. Al-‘Uqaili]

10. Barangsiapa diuji dengan sungainya, hendaknya ia memohon pertolongan Allah dan membacakan terhadap Dajjal sejumlah ayat di permulaan surat Al-Kahfi. Sebab hal itu akan menjadi tameng dan pelindung dari fitnahnya.[HR. Abu Dawud]

11. Kemudian dua syaitan muncul menyerupai bapak ibu seraya berkata:”Hai anakku, ikutilah ia(Dajjal) sebab ia(Dajjal) adalah Rabbmu”

12. Ia melewati suatu kawasan atau daerah lalu menyeru penduduknya agar mengikutinya…maka sesudah itu tidak seekor binatang ternak pun melainkan mati seketika.

13. Kemudian ia menyuruh langit agar menurunkan hujan dan benar kemudian turunlah hujan. Ia menyuruh bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bumi pun menumbukannya. Karena itulah, binatang-binatang ternak mereka saat itu mendadak menjadi besar dan gemuk dari sebelumnya, pinggang atau pinggulnya juga lebih memanjang dan air susunya menjadi lebih deras.[HR. Muslim]

14. Kemudian, Dajjal mendatangi setiap sumber air. Bumi dilipat pula untuknya sebagaimana dilipatnya pakaian dari bulu domba.[HR. Al-Hakim] 15. Ia tidak akan muncul hingga orang-orang Romawi tiba di al-A’maaq atau di Daabiq, mereka menghimpun pasukan untuk menghadapi kaum Muslimin dan kaum Muslimin juga menghimpun pasukan…dari Madinah yang merupakan tentara terbaik di bumi saat itu…ketika masuk hari keempat, kaum Muslimin yang tersisa menyongsong musuh lalu sepertiga dari mereka mundur dan lari dari medan perang sehingga Allah tidak menerima taubat mereka selamanya. Adapun sepertiga lagi mereka terbunuh, dan mereka adalah sebaik-baik syuhada di sisi Allah…Kemudian Allah subhanaa wata’ala menjadikan kekalahan atas orang-orang Romawi…belum pernah ada perang sedahsyat itu…kemudian mereka (Muslimin) tiba di Konstantinopel dan akhirnya berhasil menaklukannya…[HR. Muslim]

16. Tidak sejengkal tanahpun di bumi ini, melainkan Dajjal menginjak kaki padanya…kecuali empat masjid:Masjid Makkah dan Masjid al-Madinah dan at-Thur dan Masjid al-Aqsha.[HR. Ahmad]

17. Sesungguhnya hari-hari hidupnya di bumi selama empat puluh hari:satu hari seperti satu tahun, satu hari seperti satu bulan…seluruh harinya seperti hari-hari kalian.[HR. Muslim]

18. Tiga tahun sebelum kemunculan Dajjal, manusia dilanda kesulitan hidup. Mereka ditimpa kelaparan yang sangat. Di tahun pertama, Allah subhanaa wata’ala memerintahkan langit agar menahan sepertiga hujannya dan menyuruh bumi agar menahan sepertiga tumbuhannya…Di tahun kedua, Allah memerintahkan bumi menahan dua pertiga hujannya…tak ada seekor binatangpun, melainkan mati..”Apa yang dapat menghidupkan manusia saat itu?”Jawabnya:”Bacaan tahlil, takbir, tahmid, semua itu berfungsi seperti makanan bagi mereka.

19. Tidaklah Dajjal ,mendatangi Makkah dan Madinah melalui jalan perbukitannya, melainkan akan dihadang oleh para Malaikat dengan membawa pedang yang terhunus.

20. ..Madinah memiliki tujuh pintu masuk, dan setiap pintu jalan menujunya terdapat dua Malaikat yang menjaganya dari ancaman Dajjal.[HR. Ahmad]

21. Sampai akhirnya ia tiba di tanah yang lembab… di balik gunung Uhud…[HR. Ahmad]

22. Setelah itu kota Madinah berguncang…sebanyak tiga kali, sehingga tiada seorang munafik baik laki-laki atau perempuan melainkan datang menemui Dajjal…hari itu disebut hari keterbebasan Yaumul Khalash. Sementara yang paling banyak menemuinya adalah kaum perempuan.[HR. Ahmad, al-Hakim]

23. Kemudian ada seorang Mukmin hendak menghadapnya(Dajjal). Ia seorang pemuda yang tegap dan kuat, di masa itu ia termasuk orang terbaik atau pilihan…Kemudian orang tersebut disiapkan untuk dibunuh lalu digergaji dari atas sehingga terbelah menjadi dua…Dajjal memanggilnya lalu orang tersebut menghadap kepadanya dengan wajah ceria sambil tertawa…Ia menjawab:”Demi Allah tiada bertambah dalam diriku kecuali mengetahui ihwal siapa dirimu sebenarnya…Orang itu berkata:”Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Dajjal tidak akan mampu melakukan itu kepada seseorang sesudahku…Rasullullah shallallah ‘alaihi wasallam bersabda:”Orang inilah nilai kesyahidannya paling agung menurut Allah, Rabb sekalian alam.[HR. Muslim]

24. Kemudian para Malaikat menghadapkan wajah Dajjal tersebut ke arah Syam untuk kemudian mengepung sekelompok kaum Muslimin.[HR. Al-Hakim]

25. Pemimpin mereka saat itu seorang laki-laki shalih. Nabi shallallah ‘alaihi wasallam besabda:”Imam Mahdi di kalangan kami termasuk Ahlul Bait dari keturunan Fatimah…namanya persis dengan namaku(Muhammad), dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, dahinya terlihat lebar jernih dan hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan kebaikan dan keadilan…ia menjadi pemimpin selama tujuh tahun[HR. Abu Dawud] Nabi shallallah ‘alaihi wasallam bersabda:”Ada dua kelompok dari ummatku yang diselamatkan Allah dari neraka:pertama golongan yang berjuang melawan negeri India dan kedua kelompok menyertai Nabi ‘Isa bin Maryam ‘alaihi sallam.[HR. Ahmad] Beliau juga bersabda:”Barangsiapa bertemu dengannya, hendaknya ia menyampaikan salamku kepadanya”[HR. Al-Hakim]

26. Ketika imam mereka telah maju untuk memimpin shalat Shubuh, tiba-tiba turunlah di tengah-tengah mereka dari langit Nabi ‘Isa bin Maryam, yaitu di dekat menara putih di arah sebelah timur Damaskus, dengan mengenakan dua pakaian sambil meletakan kedua telapak tangannya di atas sayap-sayap dua Malaikat. Apabila ia menundukan kepalanya, maka meneteslah air dan bilamana ia mengangkat kembali. Maka berjatuhanlah mutiara-mutiara. Sesungguhnya tidak seorang kafir pun yang mendapatkan bau nafasnya, kecuali akan mati, sedang nafasnya dapat menjangkau sejauh mata memandang.

27. Ia adalah orang yang kulitnya pertengahan antara merah dengan putih, di bagian kepalanya seakan-akan meneteskan air meskipun tidak terkena barang basah. Ia akan memerangi manusai (musuhnya) untuk membela Islam, merusak salib-salib, membunuh babi, menghapus pajak, dan di masanya Allah subhana wata’ala membinasakan agama-agama semuanya kecuali Islam…[HR. Muslim]

28. Setelah itu, Dajjal mendatangi pegunungan (Iliya’) lalu mengepung sekelompok Muslimin…kemudian mereka (Muslimin) bermusyawarah untuk membunuhnya ketika sudah masuk waktu subuh/pagi.[HR. Al-Hakim]

29. …mereka memasuki waktu Shubuh bersama ‘Isa bin Maryam…Ketika ‘Isa sudah selesai shalat, ia berkata,’Bukalah pintu’, kemudian pintu dibuka. Tiba-tiba, di belakang pintu ada Dajjal yang disertai oleh tujuh puluh ribu orang Yahudi, yang setiap dari mereka membawa pedang yang dihiasi dan jubah tebal, lalu ‘Isa meminta pedang tersebut.[HR. Muslim]

30. Sesudah itu, ‘Isa pergi dengan membawa tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat ‘Isa, tiba-tiba ia lemah lunglai sebagaimana garam larut di dalam air…’Isa pun mendapati Dajjal di dekat pintu al Ludd bagian timur kemudian membunuhnya. Selanjutnya Allah membinasakannya di ‘Aqabah Afiq’.[HR. Ahmad]

31. Kemudian Allah subhana wata’ala membinasakan orang-orang Yahudi dan menjadikan kaum Muslimin dapat menguasai mereka. Maka mereka pun membunuhi kaum Yahudi, sehingga tiada sesuatu pun yang dapat dijadikan tempat sembunyi oleh kaum Yahudi dari makhluk Allah, melainkan Allah memberikan kemampuan berbicara kepada mereka, baik batu, pohon, dinding, maupun binatang melata, kecuali pohon Gharqad. Sebab ia adalah pohon mereka…semuanya akan berucap:”Hai hamba Allah yang Muslim!Ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah ia!.

32. Sesudah kematian Dajjal, manusia hidup selama tujuh tahun, yang di antara dua orang ketika itu tidak lagi ada permusuhan.[HR. Ahmad]

33. Setelah itu, Allah subhana wata’ala membangkitkan dan mengutus Ya’juj dan Ma’juj, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi…[HR. Muslim]

34. Setelah itu Nabi ‘Isa dan sahabatnya dikepung..Kemudian Nabi ‘Isa dan sahabatnya memohon dengan sangat kepada Allah. Maka Dia menurunkan ulat-ulat di leher-leher mereka-mereka menjadi mangsa-mangsa (mati) seperti matinya satu orang.

35. Sesudah itu Allah subhana wata’ala menurunkan hujan..membersihkan bumi hingga menjadi licin seperti batu besar yang halus. Pada masa itu, satu kelompok manusia dikenyangkan hanya dengan memakan satu buah delima, bahkan dapat berlindung dengan kulitnya. Susupun menjadi berkah sehingga satu unta yang air susunya deras cukup untuk diminum sejumlah orang.[HR. Abu Bakar]

36. Bisa (racun) dicabut dari setiap binatang berbisa…[HR. Ahmad] 37. ‘Isa tinggal di muka bumi selama empat puluh tahun, kemudian meninggal dan dishalatkan oleh kaum Muslimin.[HR. Ahmad, Ibnu Hibban]

38. Ketika mereka dalam kondisi demikian, Allah subhana wata’ala menghembuskan angin(yang dingin dari negeri Syam). Angin tersebut pun menerpa di bawah ketiak-ketiak mereka, kemudian mencabut nyawa setiap orang Mukmin dan Muslim…yang tersisa hanyalah orang-orang jahat…mereka banyak melakukan persetubuhan (zina) sebagaimana keledai melakukannya. Dalam kondisi demikianlah hari Kiamat akan terjadi di hadapan mereka.[HR. Ahmad, Muslim]

39. Kemudian sangkakala ditiupkan…Orang yang pertama kali mendengarnya adalah seorang laki-laki yang sedang memplester kolam air minum untuk untanya…Selanjutnya seluruh manusiapun pingsan mati.

Maka dikatakan: “Wahai, sekalian manusia, pergilah menuju Rabb kalian” “Dan tahanlah mereka (di tempat pemberhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya”[QS. Ash-Shaaffat:24]

ARTIKEL TERKAIT :

BAYI ANEH

HADIST TENTANG DAJJAL

Iklan

2 tanggapan untuk “DAJJAL dan NABI ’ISA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s